Místní knihovna v Bechlíně

Kontakt

Místní knihovna Bechlín

Bechlín č.p. 85, 411 86 Bechlín

 

Knihovnice: Miluše Dvořáková, Jana Pixová

 

Historie knihovny:

Místní knihovna v Bechlíně slouží s menšími přestávkami bechlínským občanům od dvacátých let minulého století. Vznikla sloučením několika spolkových knihoven. Dlouhá léta sídlila v budově obecního úřadu a v šedesátých letech byla přestěhována do bývalého Šustrova statku. V osmdesátých letech byla knihovna uzavřena, v jejích prostorách byl zřízen Klub SSM a knihy přemístěny do nevyhovujících prostor, kde byly částečně zničeny plísní a vlhkem a částečně rozkradeny. Po sametové revoluci zastupitelstvo obce rozhodlo o obnově místní knihovny. Příležitost se naskytla zrušením jednatelství České spořitelny, které sídlilo v místnosti, kde dříve knihovna působila. Po rekonstrukci a vybavení místnosti potřebným zařízením byla knihovna opět otevřena.